Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

"Na początku było Słowo.
Było ono u Boga i było Bogiem.
... W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
To Światło świeci w ciemnościach..." J 1, 1-5

Módlmy się w intencjach własnych członków naszej małej wspólnoty oraz o to, byśmy codziennie podejmowali trud budowania siebie w bliskości z Bogiem.

INTENCJE STYCZNIOWEDziękujemy Ci Panie Boże nasz, za dary z Twojej łaskawości otrzymane w minionym roku - za rodzinę i wspólnotę, za przyjaciół, za każdego spotkanego człowieka, za życie i zdrowie, za pracę, za wzajemne przebaczenie, za sakrament pojednania i Twoją bliskość w Eucharystii. 

Dziękujemy i wielbimy Cię Panie także za trudne doświadczenia życiowe, wszelkie troski i cierpienia, przez które nas wzmacniasz i ukazujesz jak bardzo  potrzebujemy Ciebie, Twojego miłosierdzia i zbawienia.

Dziękujemy za wysłuchanie wielu naszych próśb, za powrót do zdrowia, lub ulgę w cierpieniu chorych polecanych Tobie.
Dziękujemy za szczęśliwe narodziny Franka - synka Maji i Mateusza.


Módlmy się :
1. za papieża Franciszka, aby miłosierny Bóg umacniał go, napełniał mądrością ewangeliczną i strzegł dla dobra całego Kościoła ,
2. módlmy się  za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, którzy nadal cierpią i potrzebują naszego wsparcia,
3. w intencjach ks. Lucjana.

oraz
w intencjach polecanych przez Papieża Franciszka :


" Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności".