Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Maj miesiącem Maryi

„Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę, wszystkie moja dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen”. (św. Ludwik de Montforta)

Nasza stała intencja na 2019 rok: 

Módlmy się za nas samych i wzajemnie za siebie, byśmy z Bożą pomocą stawali się lepszymi ludźmi, a także w intencjach własnych, zwłaszcza tych nie wypowiedzianych, ukrytych w naszych sercach.

INTENCJE MAJOWE


Dziękujmy Panu Bogu
za otrzymane łaski, za wysłuchanie naszych próśb i błagań.

Módlmy się :

1. za uczestników DSA, by dni spędzone na modlitwie i rozważaniach przyniosły obfite owoce w życiu każdego z nas.
2. Módlmy się w intencji naszych Mistrzów, Gości Dni Skupienia Architektów, o wierność Bożej łasce.
3. za wstawiennictwem Maryi, módlmy się o siłę dla Stanisława Niemczyka do pokonywania wszelkich  trudność związanych z ciężką chorobą , o nadzieję, o ulgę w cierpieniu, a jeśli taka wola Twoja Panie, o uzdrowienie.
4. za Maćka, u którego wykryto raka języka, który po operacji czeka na wyniki badań i dalsze leczenie, o siłę dla niego i jego żony Marty i o ufność w Panu.
5. za  chorych i cierpiących polecanych dotychczas Panu Bogu, aby dźwigając swój krzyż odnajdywali s i ł ę w Chrystusie.
6. w intencjach ks. Lucjana znanych Panu Bogu
7. z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
8. za Elżbietę o wiarę, nadzieję i miłość, te trzy cnoty tak potrzebne, by walczyć z chorobą, by stawiać czoło złu. Prosimy Cię Panie za przyczyną Maryi o uzdrowienie Elżbiety, jeśli taka wola Twoja Panie.


oraz
w intencjach polecanych przez Papieża Franciszka:

" Intencja ewangelizacyjn
a: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.