Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

MAJ MIESIĄCEM MARYI
3 MAJA ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

- W 1608 roku podczas prywatnych objawień Maryja wypowiedziała słowa do włoskiego jezuity o. Juliusza Mancinelliego: "Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie" – mówiła Matka Boża. Odtąd jezuita modlił się słowami: 
"Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami".

KKK 508 Z potomstwa Ewy Bóg wybrał Maryję Dziewicę, aby była Matką Jego Synu. Jako "pełna łaski" jest Ona "wspaniałym owocem Odkupienia" (Sobór Watykański II, KL, 103); od pierwszej chwili swego poczęcia została całkowicie zachowana od zmazy grzechu pierworodnego oraz przez cale życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

24 maja Wniebowstąpienie

KKK 667 Jezus Chrystus, po wejściu raz na zawsze do sanktuarium niebieskiego, wstawia się nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie Ducha Świętego.

31 maja Zesłanie Ducha Świętego

KKK 731 W dzień Pięćdziesiątnicy (po upływie siedmiu tygodni paschalnych) Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska: Chrystus, Pan, ze swojej Pełni wylewa obficie Ducha.

 

Nasza stała intencja na 2020 rok:

NIECH TEN 2020 ROK BĘDZIE DLA NAS SZCZEGÓLNYM CZASEM WYNAGRADZANIA MARYI ZA BLUŹNIERSTWA I ZNIEWAGI KTÓRE NASILIŁY SIĘ ZWŁASZCZA W 2019 ROKU. Módlmy się wzajemnie za siebie w intencjach własnych.

INTENCJE MAJOWE

Dziękujmy Panu Bogu

za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy.


Boże Miłosierny, za przyczyną Maryi Dziewicy, Królowej Polski prosimy Cię:

1. by ludzie na całym świecie nauczyli się odczytywać znaki Opatrzności Bożej wzywające świat do nawrócenia.

2. w intencji  lekarzy, pielęgniarek oraz kapłanów - posługujących chorym, o zdrowie i siły dla nich w pełnieniu obowiązków w tym trudnym czasie. O mądrość dla rządzących, by wprowadzane przez nich ograniczenia kontaktów między ludźmi nie były nadmiernie restrykcyjne w     stosunku do możliwości udziału wiernych w Zgromadzeniach liturgicznych.

3. o uleczenie z ciężkiej choroby nowotworowej  Wojtka, Kasię, Tomka, Alicję

4. w intencjach ks. Lucjana znanych Panu Bogu

oraz
w intencjach polecanych przez Papieża Franciszka:

" Intencja powszechna
: Za diakonów.

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.