Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Jakie są płynące z DEKALOGU zadania dla nas i nasze odpowiedzialności?

Wtorek 27. grudnia, 21:10. Kolejne spotkania co dwa tygodnie.

Oto link do KKK który stanowi podstawę do codwutygodniowych naszych rozważań, począwszy od numeru 2083:

W sposób szczególny chcemy spojrzeć w nasze przestrzenie zawodowe, aby dekalog został przez nas właściwie odczytany.
Aby dla tych, którzy podjęli misję bycia architektem, którzy biorą to nie tyko jako zawód, środek utrzymania, wykorzystujący nasze zdolności - ale jako coś więcej - jako misję życiową - jestem architektem, jestem artystą.
I myślę w tych kategoriach podejmuję w tych kategoriach pewne rozwiązania, których oczekuje ode mnie Bóg.
I przy całej mojej wolności i z całą konsekwencją próbuję te przykazania odczytać.
Taki jest cel naszych spotkań. Żeby opisać te odnalezione prawdy.
Bóg daje dekalog i to pierwsze podstawowe przykazanie, w jakim Bóg określa swoją pozycję,
Bogiem jedynym,
Bogiem wolności, a nie zniewolenia, Bogiem którego nie można tworzyć sobie żadnego obrazu, żadnej rzeźby,
Bogiem który domaga się, z racji swojego bycia stwórcą, swojej niepodważalnej wielkości, aby tylko Jemu służyć.
Na pustyni szatan domaga się od Chrystusa by oddał Mu pokłon i chce oddać wszystkie bogactwa tego świata, Chrystus odrzuca tę pokusę, jednym prostym tekstem: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. To jest tekst powtórzenia przez Jezusa codziennej modlitwy, w której formatujemy swój sposób myślenia codziennie, w akcie uznania Go jako jedynego stwórcy i Pana całego wszechświata, ale też wejście w sam akt miłości tego stwórcy.
Cały komentarz Jezusa to jego życie.
 Chodzi więc o to by Boga stawiać na pierwszym miejscu.
Przyjął naturę po grzechu, aby w tej naszej natrze pokazać nam jak Pana Boga stawiać na pierwszym miejscu, aby pokazać jak Boga czcić, jak Go uwielbiać.
I to Jezus od dziecka, poprzez dorastającego i pracującego człowieka, nauczającego w końcu, pokazuje jak odczytywać to pierwsze przykazanie. Sam Jezusa jest najlepszym kluczem odczytania pierwszego przykazania.
To klucz który nam daje poczucie bezpieczeństwa, że we właściwy sposób to odczytamy. Jest też jakby zwieńczeniem tego aktu wychowawczego Pana Boga.
Możemy wyciągać z NT różne etapy tego wychowywania.
 Zapraszamy do dzielenia, dyskusji:
żyjemy w pewnej rzeczywistości tego świata i rzeczywistości zawodowej,
- jakie dziś należałoby sobie postawić pytania, co do tego pierwszego przykazania?
POSTAWMY PYTANIA
- bo one otwierają i prowokują nasze myślenie. Aby coś w sobie zmienić, na coś zwrócić większą uwagę, aby lepiej żyć, lepiej pracować.
Jeśli zrobimy złe posadowienie budowli to nam się wszystko zawali, także tutaj przy tym pierwszym przykazaniu ważne jest, aby dobrze zacząć, aby dobrze posadowić nasze rozważania.