Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Czy można rozwijać swoje człowieczeństwo karmiąc się tylko chlebem?

Czy można być przewodnikiem dla innych nie karmiąc się Słowem Boga?

Kiedy Jezus poszcząc na pustyni poczuł głód: „Rzekł Mu wtedy diabeł: <Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem>. Pierwsze, co padło ze strony diabła, to poddanie w wątpliwość synostwa Bożego Jezusa, jasno objawionego podczas chrztu w Jordanie. Jest rzeczą znamienną, że w Raju wąż zaczął kuszenie Ewy od słów: Czy rzeczywiście Bóg powiedział …? (Rdz 3,1) Diabeł, mistrz kłamstwa, prowokuje i wystawia na próbę. Jego celem jest odłączenie człowieka od jedności z Bogiem. Środki, których używa, to między innymi - sianie wątpliwości i pobudzenie niezdrowej ambicji człowieka.

Odpowiedział mu Jezus: <Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek> ( Łk 4,4) Św. Mateusz podając pełną wypowiedź Jezusa dodaje: ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (4,4) Jezus nie dał się sprowokować. Ucina sprawę krótko. Warto zauważyć, że jest jedynym, który może z diabłem dyskutować i to z całkowitą pewnością, że go pokona. Tymczasem Jezus rozmowę kończy od razu, stanowczo dając diabłu jasną odpowiedź. Dlaczego? – Bo chce nam pokazać, że z szatanem się nie dyskutuje. Trzeba mieć jednak mocny argument. Nie wystarczy ograniczyć się do powiedzenia: nie, bo nie. Gdzie go szukać?


Jezus korzysta z tego co: jest napisane i akcentuje złożoność ludzkiej natury z tego ,co duchowe i z tego, co cielesne. Dla ciała ważny jest chleb. Dusza potrzebuje pokarmu, którym jest Słowo Boże. Trzeba nieraz ograniczyć chleb, by dostrzec Słowo.

Słowo Boże jest pokarmem wspólnym człowiekowi i aniołom. Diabeł – upadły anioł zna Słowo, ale go nie przyjmuje. Tak jak chleb podtrzymuje życie ciała człowieka i daje mu siłę, tak Słowo Boga jest ważne dla podtrzymania życia duszy i daje jej moc, daleko przekraczającą to, co ziemskie.

Jezus jest prawdziwym Bogiem i jest Słowem.

Jezus jest prawdziwym człowiekiem i karmi się Słowem Boga.

Patrząc na naszego Mistrza trzeba sobie postawić pytania:

Czy można rozwijać swoje człowieczeństwo karmiąc się tylko chlebem?

Czym można być przewodnikiem dla innych nie żyjąc Słowem Boga?

Ks. Lucjan Bielas