Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

„Wpływ aniołów na losy człowieka” to tematyka tegorocznych jesiennych Dni Skupienia Architektów w Gródku nad Dunajcem.

Duszpasterz wspólnoty architektów, ks. Lucjan przybliżył zebranym postaci Trzech Archaniołów: Rafała, Gabriela i Michała oraz zwrócił uwagę na ważną osobę Anioła Stróża, który towarzyszy każdemu w ziemskim pielgrzymowaniu. 

Tegoroczne rozważania miały swoją podstawę w Księdze Tobiasza, w której autor natchniony opisuje Bożą interwencję jako odpowiedź na modlitwy wiernego, starego Tobiasza ojca, oraz młodej Sary nękanej przez złego ducha Asmodeusza. Prośby tych dwoje ludzi zostają wysłuchane, a ich dolegliwości uleczone. Co ciekawe, zarówno Sara jak i Tobiasz swoje błagania rozpoczynają od słów uwielbienia Boga i wdzięczności za dobro, które otrzymali od Boga. Pomimo szyderstw żony Tobiasz nie szemrze ani nie złorzeczy Panu Bogu, w każdym położeniu jest wierny Jego przykazaniom. 

Ta wytrwałość w zachowaniu Prawa nie tylko przyczyniła się do odzyskania wzroku starego Tobiasza, ale uczyniła go wiarygodnym bo doświadczonym mędrcem gdy udzielał swych rad synowi wysyłając go do Medii po odebranie ulokowanych tam pieniędzy. Ksiądz Lucjan zwrócił uwagę na trafność i ponadczasowość tych „słów posłania”.

Wysłanemu w drogę młodemu Tobiaszowi towarzyszy archanioł Rafał (Bóg uzdrawia), lecz ani ojciec ani syn nie wiedzą, iż jest to anioł. Po powrocie syna do domu, gdy Tobiasz chce wynagrodzić Rafałowi za pomoc, posłaniec Boży objawia kim jest i nie żądając żadnej zapłaty znika. Taką postawę warto pielęgnować w swoim życiu....

Ksiądz Lucjan zwrócił uwagę na ważną osobę jaką jest Anioł Stróż. Warto sobie uświadomić, iż nie tylko nie jest to postać baśniowa, z dzieciństwa, lecz osoba duchowa, która aktywnie towarzyszy każdemu z nas w ziemskim pielgrzymowaniu. Podczas tych Dni swoje szczególne miejsce miała modlitwa z codziennego pacierza „Aniele Boży Stróżu mój..” Odświeżone spojrzenie na obecność Anioła Stróża ukazuje jak wielka pomoc została nam dana, co potwierdzają także świadectwa i doświadczenia uczestników DSA wypowiedziane w trakcie konferencji.

Kolejnym ważnym elementem rozważań o Aniołach była modlitwa do św. Michała Archanioła (do czasów Soboru Watykańskiego II była to obowiązkowa modlitwa na zakończenie każdej Mszy św.) oraz „Anioł Pański”. Ksiądz Lucjan przybliżył nam wielowiekową historię powstawania tego nabożeństwa, która sięga czasów średniowiecza. Początkowo po komplecie uderzano w dzwon i odmawiano 3 razy „Zdrowaś Maryjo”. Potem, w obliczu inwazji tureckiej – muzułmańskiej, papież polecił, by odmawiano tę modlitwę także rano oraz w południe.

Ciekawym i inspirującym do przemyśleń i dyskusji był wykład arch. Stanisława Deńko,podczas którego zaprezentował swoją wizję osobowości twórczej człowieka. Wystąpienie to to ukazało jak złożoną i skomplikowaną jest postać osoby ludzkiej, a także jak wiele czynników ją kształtuje. Poznaliśmy też inne – filozoficzne - oblicze znakomitego architekta.

Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznych DSA było zebranie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Katolickich „Ar-Ka”, uchwalenie regulaminu i przyjęcie członków wspierających. Regulamin Stowarzyszenia jest dostępny TU. Stowarzyszenie składa się z 10 członków założycieli 1 członka zwyczajnego oraz 4 wspierających. Za cel postawiło „integrowanie środowiska architektów zainteresowanych rozwojem duchowym oraz zawodowym, a także pracą na rzecz edukacji w zakresie świadomego kształtowania przestrzeni, racjonalnego wykorzystania potencjału kulturowego, gospodarczego i krajobrazowego w duchu wartości etycznych bazujących na Ewangelii.” (§ 6 . Pkt.1. Regulaminu).

Tegoroczne Dni Skupienia Architektów były wyjątkowo obfite w wydarzenia i ..uczestników w tym wielu nowych (cieszy fakt, że wciąż nas przybywa!) nie mówiąc o treściach i owocach duchowych - te zapewne każdy doświadczy po powrocie do swojej codzienności.

Anna Tempińska

ANIOŁ STRÓŻ

Nie trzeba długiego pacierza
Nie trzeba błagań,
Ni łez.
Bo Ten, co śpieszy z pomocą –
Jest.

Wystarczy krótkie westchnienie,
Trwające sekundy ułamek,
A wesprze silnym ramieniem –
Jak Amen.

                 Justyna Trembecka.