Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Grudzień, to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa, to święto jego Matki - 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i w końcu radosne Święto Narodzenia Pana Jezusa, tak bardzo oczekiwane przez nas, przez cały Kościół.

KKK 491 W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX:
Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

KKK 458 Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą: "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu" (1 J 4, 9). "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16).

NIECH TEN 2020 ROK BĘDZIE DLA NAS SZCZEGÓLNYM CZASEM WYNAGRADZANIA MARYI ZA BLUŹNIERSTWA I ZNIEWAGI KTÓRE NASILIŁY SIĘ ZWŁASZCZA W 2019 ROKU. Módlmy się wzajemnie za siebie w intencjach własnych.

 

INTENCJE GRUDNIOWE


Dziękujmy Panu Bogu
za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy.

Módlmy się

1. za Kościół Święty, o nawrócenie ludzi Kościoła - tych, którzy się pogubili w życiu,

2. o nawrócenie bluźnierców,

3. za Krystynę - o siłę i pogodę ducha w walce z chorobą

4. w  intencji Łukaszka i jego rodziców, aby znaleźli sposób na zbudowanie wzajemnej komunikacji, odzyskali bliskość w relacji i odnaleźli pokój wewnętrzny.

5. o zdrowie dla Justyny oraz te osoby, które zostały doświadczone chorobą Covid-19, by zostali całkowicie wyleczone,

6. za Tomka, którego czeka kolejna operacja, o uzdrowienie dla Niego, o wiarę i zaufanie, oraz by oświeceni łaską i darami od Boga lekarze dobrze wykonali swoje zadanie

7. o zbawienie Duszy Stanisława, brata Danusi Pazdro oraz o radość wieczną dla Jadwigi - babci Agatki

8. w intencjach ks. Lucjana


oraz
w intencjach polecanych przez Papieża Franciszka:

" Intencja powszechna
: Za życie modlitwy.

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.