Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Osiem nawyków

2017-03-01

prawdziwie szczęśliwego człowieka - Osiem Błogosławieństw

„Niepojęte przymierze Stwórcy ze stworzeniem w Starym Testamencie opiera się na daniu i przyjęciu prawa Dekalogu. Zachowanie tego prawa przez człowieka Bóg powiązał ze swym szczególnym błogosławieństwem daleko wykraczającym poza to, co doczesne. Jezus w tej podstawowej instrukcji obsługi człowieczeństwa, danej przez Stwórcę nic nie zmienia, lecz na samym początku swego nauczania daje osiem rad pozwalających na pełniejsze wypełnienie Dekalogu, a przez to na bycie bardziej szczęśliwym, zarówno w wymiarze doczesnym jak i wiecznym.

Spróbujmy popatrzeć na Osiem błogosławieństw, jak na wezwanie do świadomego wypracowania w sobie nawyków, porządkujących nasze myślenie i postępowanie oraz otwierających nas na szczególny rodzaj współpracy z Bogiem i na wyjątkowy sukces w życiu.

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi. albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5,1–12)"

 

Ks. Lucjan Bielas