Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Zbliża się termin 23.DSA., które są zaplanowane na 20-22 październik2023 r.

Temat:  Przemijanie a wieczność

Czas, wieczność, nieśmiertelność, doświadczenie straty, miłość...


Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Nasza stała intencja na 2023 rok:

O POKÓJ NA ŚWIECIE

 

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”.
(Jan Paweł II)


INTENCJE CZERWCOWE:

Czytaj więcej...

Gródek n/ Dunajcem 05-07 maja 2023 r.

Już po raz 22 spotkaliśmy się w Gródku. Tym razem tematem przewodnim były „Moralne aspekty zawodu architekta”. Spotkania – jak zawsze prowadził ks. dr Lucjan Bielas.

Zarówno Konferencje, homilie podczas Mszy Św. jak i prowadzone po nich rozmowy wykazały jak nośnym tematem są zagadnienia etyki naszego zawodu. Obejmuje ona pojęcia zarówno z kręgu zagadnień prawnych, architektoniczno-zawodowych, ale także moralnych i – co nie dziwi – bazujących na tradycyjnych pojęciach takich jak np. „przyzwoitość” czy „dobre wychowanie”.

Dopisała pogoda – jak zwykle zmienna – zawsze jednak widoki i atmosfera rekompensowały pewne niedostatki aury.

Spotkaliśmy się w kilkunastoosobowej grupie, w większości – wśród dobrze znanych twarzy. Wielką radością było dla obecnych dorosłych pojawienie się pięciorga dzieci, które towarzyszyły uczestniczącym w DSA Rodzicom. Zarówno wiek dzieci (od 7 miesięcy do 6 lat) jak i radość bijąca z ich twarzy były dla nas powodem nieustannego zachwytu i przedmiotem niezliczonych zdjęć.

Rozjechaliśmy się w mocnym przekonaniu, że warto spotkać się kolejny raz a omawiany temat, którego na pewno nie wyczerpaliśmy – pojawi się zapewne w kolejnych planowanych DSA.

MN

Nasza stała intencja na 2023 rok:

O POKÓJ NA ŚWIECIE

Maj miesiącem Maryi

3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

21 maja Wniebowstąpienie

KKK 659 "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe 524 . Jednak przez czterdzieści dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami 525 oraz pouczał ich o Królestwie 526 , Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa 527 . Ostatnie ukazanie się Jezusa kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok 528 i niebo 529 , gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga 530 , W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi" (1 Kor 15, 8) w swoim ostatnim ukazaniu się, w którym 531 ustanowi go apostołem.

28 maja Zesłanie Ducha Świętego

685 Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę" 3 . Dlatego zagadnienie Boskiej tajemnicy Ducha Świętego znalazło się już w "teologii" trynitarnej. Tutaj będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w "ekonomii" Bożej.


INTENCJE MAJOWE:

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 22.Dni Skupienia Architekta, które są zaplanowane na 5-7 maja 2023 r.

Temat: Moralne aspekty zawodu architekta

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program spotkania

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Dołącz do spotkania Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/84712301580?pwd=ZVdHU0lQRGM4ZUZTUVZZQWIvT3dlZz09

Identyfikator spotkania: 847 1230 1580  |   
Kod dostępu: Dfq4B3
Jakie są płynące z DEKALOGU zadania dla nas i nasze odpowiedzialności?

Wtorek 27. grudnia, 21:10. Kolejne spotkania co dwa tygodnie.

Oto link do KKK który stanowi podstawę do codwutygodniowych naszych rozważań, począwszy od numeru 2083:

W sposób szczególny chcemy spojrzeć w nasze przestrzenie zawodowe, aby dekalog został przez nas właściwie odczytany.
Aby dla tych, którzy podjęli misję bycia architektem, którzy biorą to nie tyko jako zawód, środek utrzymania, wykorzystujący nasze zdolności - ale jako coś więcej - jako misję życiową - jestem architektem, jestem artystą.
I myślę w tych kategoriach podejmuję w tych kategoriach pewne rozwiązania, których oczekuje ode mnie Bóg.
I przy całej mojej wolności i z całą konsekwencją próbuję te przykazania odczytać.
Taki jest cel naszych spotkań. Żeby opisać te odnalezione prawdy.

Czytaj więcej...

Zaproszeni przez Stwórcę do współpracy w procesie stwarzania.
Zaproszeni przez Księdza Lucjana, aby dotknąć dekalogu i postawić sobie pytanie: co nam jako ludziom daje DEKALOG? I jakie są płynące z dekalogu ZADANIA dla nas i nasze ODPOWIEDZIALNOŚCI?
Zaproszeni we wtorki o 21.10, co dwa tygodnie, spotkania on-line, od 13. grudnia 2022.
Nowy cykl formacyjny prowadzony przez naszego Duszpasterza Ks. Lucjana Bielasa, jest zaproszeniem nas do:
- wsłuchania się w treść DEKALOGU
- analizę przykazań Bożych w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego w połączeniu z Kodeksem Etyki Zawodowej Architekta
- dzielenia i refleksji nad treścią i rozumieniem przykazań Bożych w kontekście wykonywanego przez nas zawodu
- formułowaniem pytań, które staną się dla nas wytrychem do nowego spojrzenia na swoje życie, swoje decyzje osobiste, na kwestie realizowanych przez nas codziennie zadań i aktywności, ze szczególnym ukierunkowaniem zawodowym właśnie.
Dołącz do spotkania Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84712301580?pwd=ZVdHU0lQRGM4ZUZTUVZZQWIvT3dlZz09
Identyfikator spotkania: 847 1230 1580  |   Kod dostępu: Dfq4B3

Już dwudziesty pierwszy raz spotkaliśmy się na Dniach Skupienia Architektów.

Oczywiście nie bylibyśmy architektami gdyby nie nasza nienachalna punktualność: całość programu zaczęła się z solidnym opóźnieniem. Dopiero wejście w tryb skupienia i wewnętrznego wyciszenia i pozwoliła nam wpasować się w rytm spotkań i rozmów między uczestnikami, a przede wszystkim spotkań z żywym Bogiem w modlitwie i Eucharystii.

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 21.DSA., które są zaplanowane na 14-16 październik2022 r.

Temat:  Architekt, miłość i odpowiedzialność

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Uczestnikami tej sesji będą Państwo Urszula i Wacław Sobierajowie, artyści malarze, animatorzy Spotkań Małżeńskich, którzy podzielą się z nami swoim doświadczeniem.

Szczegółowy program spotkania dostępny będzie początkiem października.

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Brama i drzwi

2022-08-28

XXI Niedziela Zwykła - Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30

«Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.»

Komentarz 

Znamy doskonale ewangeliczny obraz Jezusa – Dobrego Pasterza, który, zgonie ze swoją misją, pragnie nas wszystkich, swoje owce, doprowadzić do domu Ojca Niebieskiego.  Jezus jest w tym obrazie zarówno bramą dla owiec, jak i dobrym pasterzem, który przez nią przeprowadza. Ponieważ nie jest najemnikiem, lecz właścicielem owczarni, gotów jest swoje życie oddać za swoje owce, za ich bezpieczny powrót. Jest cały czas z nimi, zna je, a one znają Jego głos. Jest również gotów każdą zaginioną szukać, jest gotów za swoje owce oddać swoje życie (por. J 10, 1 – 21; Łk 15 3 – 6).

Dzisiaj tenże Miłosierny Jezus rozwija myśl o bramie prowadzącej do życia wiecznego. Okazuje się, że brama ta jest wąska i określa ją, jako ciasne drzwi mówiąc: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. 

Czytaj więcej...

XVIII Niedziela Zwykła - Ewangelia według św. Łukasza 12, 13-21

Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.


Komentarz 

Niby wiemy, że szeroko pojęte dobra tego świata stanowią marność. Usta mamy pełne nawoływania do bycia ubogim w duchu, do bycia skromnym, do nieuganiania się za przemijającymi wartościami. Ostro krytykujemy przejawy bogactwa, szczególnie rażące u tych, którzy misję swojego życia łączą z głoszeniem Ewangelii ubogim. Tymczasem tak bywa najczęściej, że najgłośniej krzyczący, najostrzej krytykujący, chciwością przewyższają wszystkich. Dzisiaj do nas wszystkich Jezus kieruje jasną przestrogę: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wszelkiej chciwości i pokładaniu nadziei w tym, co doczesne, Jezus zilustrował przypowieścią, której niezliczone warianty mamy w otaczającej nas rzeczywistości.

Czytaj więcej...

 

Stowarzyszenie Architektów Katolickich Ar-Ka
zaprasza serdecznie
na nasze kolejne spotkanie on-line, 
w poniedziałek 9 maja
o godzinie 19.30.

 

Tym razem posłuchamy wykładu  naszej koleżanki arch. Marzeny Popławskiej pt.: 

"Dante Alighieri - Poeta Boga i jego Toskania"

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 20.DSA., które są zaplanowane na 20-22 maj2022 r.

 

Temat:  Czas kalibracji sumień.

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program spotkania dostępny będzie początkiem maja.

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Czarna wstążka – Wikipedia, wolna encyklopedia

27 grudnia 2021 z grona świętokrzyskich architektów odszedł Andrzej Głowacki, człowiek głębokiej wiary, twórca rodzinnej Pracowni Projektowej Architektoniczno-Budowlanej, ceniony kielecki architekt. 

W pracowni Marii i Andrzeja Głowackich powstało wiele  różnorodnych projektów: kościołów (w Niewachlowie, Złotej Pińczowskiej, Kwaśniowie), skansenu archeologicznego w Hucie Szklanej, budynków mieszkalnych, obiektów służby zdrowia, sportowych i innych. Andrzej Głowacki był członkiem IARP i SARP, aktywnie działającym na rzecz środowiska. 

Dla nas był przede wszystkim Przyjacielem, członkiem naszego Stowarzyszenia, uczestnikiem DSA.

Składamy wyrazy serdecznego współczucia jego Żonie arch. Marii Głowackiej,  Rodzinie i bliskim.

Członkowie Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.

Zapraszamy na kolejne Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem:

- wiosenne DSA: 20-22 maja 2022

Temat: Czas kalibracji sumień

 

- jesienne DSA: 14-16 października 2022

Temat: Architekt, miłość i odpowiedzialność

 

Szczegółowe informacje oraz program wiosennych DSA ukarze się na stronie po Świętach Wielkanocnych. Zapraszamy już dziś!

Listopad to miesiąc pamięci o naszych Bliskich, ale także miesiąc Pamięci Narodowej

"(...) Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen."

Cieszmy się z obcowania Świętych, z wymiany darów duchowych miedzy niebem, czyśćcem a ziemią - kiedyś i my, wierzący w Zmartwychwstanie Pana Jezusa dołączymy do Nich.

 

Nasza stała intencja na 2021 rok:

Niech ten 2021 rok będzie dla nas szczególnym czasem wynagradzania Jezusowi i Maryi za bluźnierstwa i zniewagi 2020 roku. Módlmy się także wzajemnie za siebie i w intencjach własnych.

 

INTENCJE LISTOPADOWE:

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 19.DSA., które są zaplanowane na 10-12 września 2021 r.

 

Temat:  Etyczny wymiar solidarności -  w oparciu o analizę egzegetyczną treści zawartych  w liście św. Pawła do Galatów (Ga 6,1-10)

-  w szczególności o słowa „… .Jeden drugiego brzemiona noście …”. To zwięzłe zdanie Apostoła inspiruje do międzyludzkiej solidarności - solidarność to jeden i drugi ...i brzemię niesione wspólnie.

 

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program spotkania

 

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

   Stowarzyszenie Architektów
   Katolickich Ar-Ka
   zaprasza serdecznie
   na nasze kolejne
   spotkanie on-line, 
   w niedzielę 9 maja
   o godzinie 19.00.


Tym razem posłuchamy wykładu  naszej koleżanki arch. Marzeny Popławskiej pt.: 

"Włochy -  świątynie początków chrześcijaństwa i ich piękno". Będzie to niezwykła okazja aby posłuchać polskiej architektki na stałe mieszkającej we Włoszech, związanej w tym krajem zarówno zawodowo jak i osobiście.

Czytaj więcej...

Nowy termin Dni Skupienia: od 21 (piątek) do 23 (niedziela) maja 2021.

Przypomnienie:
Temat: "Bądź wola Twoja" prowadzi Ks. dr Lucjan Bielas

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronie http://cfr-arka.pl/zgloszenie-na-sesje.html ; http://cfr-arka.pl/artykul/46/sesje-cykliczne---program-2021.html oraz na stronie www.dsarch.pl
Ilość miejsc ograniczona do 50%,  dlatego prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami, w tym samym terminie zaplanowane są także rekolekcje "Spotkania Małżeńskie" - grupa ta zwykle liczy 30 osób. 

Program 18. DSA

Zapraszamy na osiemnaste Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem w dniach 7,8,9 maja 2021

Temat: Bądź wola Twoja – Jezus powiedział do swoich uczniów: - pełnić wolę Bożą, to zgodzić się na współpracę z Bogiem - czy jestem otwarty na współpracę z Jego wolą?

Pełnienie woli Bożej to niełatwe zadanie, w ten trudny temat wprowadzi uczestników Ks. dr Lucjan Bielas.

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7, 21; )

Czytaj więcej...

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszej koleżanki:

                       Śp. Zuzanny Turek z d. Chochorowskiej

Kol. Ewie i Maćkowi Nitkom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Msza św. pogrzebowa dziś (4.03), o godz. 12.15 w Chrzanowie.

                                   łączymy się w modlitwie

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.

26 lutego 2021 r. z grona małopolskich architektów odszedł Tomasz Basista (l. 63)

Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.

Uważał, że Projekt jest drogą, którą starał się przejść wspólnie z Klientem:
od pierwszych szkiców koncepcyjnych, aż do końca realizacji. Projekt był dla Niego przygodą, nie zawsze łatwą, ale często fascynującą. Mawiał, że:
Architektura trwa... Czas, trwanie, użytkowanie weryfikuje architekturę. Świadomość tego jest miarą dojrzałości architekta.”

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 02 marca 2021, o godz. 09:00, w kaplicy na cmentarzu Batowickim przy ul. Reduta w Krakowie.

Czytaj więcej...

W niedzielę,
31 stycznia o godzinie 19:00,
zapraszamy na spotkanie na zoomie,
na którym posłuchamy relacji z pielgrzymki do grobu Św. Jakuba,
oraz obejrzymy zdjęcia przepięknej północnej Hiszpanii, ze średniowieczną architekturą w tle.
 

Święto Chrztu Pańskiego - Ewangelia według św. Marka 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Czytaj więcej...

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa - Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie

2020-12-25

Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,

lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.

 

Adam Mickiewicz, krótko, ale bardzo celnie ujął w tych słowach prawdę o Bożym Narodzeniu.  Przez zgodę, jaką wyraziła Najświętsza Maryja Panna, przez przyjście Jezusa na świat, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, przez jego obecność w niebie i w Eucharystii, Bóg Stwórca nie tylko daje człowiekowi istnienie, nie tylko mu towarzyszy, ale przede wszystkim pragnie zamieszkać w człowieku. Temu, kto, zostawiając ziemską logikę; przyjmie Boga do siebie, otwierają się perspektywy, których nie mają aniołowie.

Czytaj więcej...

„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.” (Mt6,14-15)

Czas w którym przyszło nam żyć, to czas próby dany nam od Pana. Nasz świat zatrzymał się nagle i bez ostrzeżenia. Zaplanowane na 22-24 maja 16. DSA, których tematem była „Przyjaźń”    a gościem specjalnym miał być  prof.  Roman Wasylyk,  Kierownika Katedry Sztuki Sakralnej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki – nie odbyły się stacjonarnie, pomimo, iż była już taka możliwość. Wielu z nas, w odpowiedzialności za swoich najbliższych, nie zdecydowało się jeszcze na bezpośrednie kontakty. Udział w 16.DSA w Gródku n/D zadeklarowały tylko 4 osoby. Potrzeba naładowania akumulatorów była zbyt duża, by zrezygnować ze wspólnych spotkań modlitewnych, z wysłuchania cennych konferencji Ks. Lucjana. I tak weszliśmy w przestrzeń spotkań na platformie Zoom.

Zbliżał się termin kolejnych, już 17. DSA. Pytanie, czy znajdzie się chociaż mała grupka ludzi stęsknionych za wspólnym spędzeniem czasu w świecie rzeczywistym, w wyciszeniu, w atmosferze przyjaźni, na wspólnej modlitwie, towarzyszyło mi do ostatniego dnia… i udało się. Byliśmy znowu razem. 

Czytaj więcej...