Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Módlmy się w intencjach własnych członków naszej małej wspólnoty oraz o to, byśmy codziennie podejmowali trud budowania siebie  w bliskości z Bogiem.

INTENCJE LIPCOWE


Dziękujmy Bogu za:
łaski otrzymywane każdego dnia.

Módlmy się:
1. o zdrowie dla Teresy,
2. o szczęśliwy poród dla Basi - o zdrowie dla mamy i dziecka,
3. za Wojciecha o pomyślne rozwiązanie  bardzo trudnych spraw życiowych, a zwłaszcza o powrót do zdrowia,
4. o łaskę zdrowia dla wszystkich chorych wymienianych w poprzednich miesiącach,
5. w intencjach ks. Lucjana,


oraz
w intencjach polecanych przez Papieża Franciszka:


"Intencja ewangelizacyjna:  Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego."

Znowu byliśmy razem.10dsa pasierbiec

Towarzyszyła nam jak zwykle radość , poczucie wspólnoty i jedności. Tym razem jednak spotkanie było wyjątkowe - ubogacone obecnością niezwykłego człowieka, Profesora Wincentego Kućmy - człowieka o głębokiej duchowości. Profesor był z nami w piątek i w sobotę do późnych godzin popołudniowych, dzieląc się z nami swoim twórczym doświadczeniem, ciepłem i życzliwością. 

Profesor przedstawił nam swój dorobek twórczy w formie filmowej prezentacji opatrzonej własnym komentarzem. Bogactwo form, rzeźb, reliefów, płaskorzeźb, witraży i ten niesamowity sposób zapisywania chwili szkicem – tak po prostu - w kalendarzu. Po prezentacji zapadła głęboka cisza - byliśmy porażeni i poruszeni (jeśli to w ogóle dobre określenia, ale innego nie znajduję) ogromem pracy, pięknem i mistycyzmem emanującym z dzieł.

Czytaj więcej...

a jednocześnie zdobyć niebo?

Niejednego z nas nurtuje to pytanie, które wypływa przecież bezpośrednio z naszej ludzkiej natury. Mamy nieśmiertelną duszę i śmiertelne ciało. Czas naszego pobytu na ziemi jest policzalny, ale przecież wierzymy, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, a jego celem nie jest cmentarz tylko Dom Ojca Niebieskiego. Szukamy więc bardziej lub mniej świadomie klucza rozwiązania tego, co wydawać się może sprzeczne - jak wziąść w posiadanie ziemię, aby osiągnąć niebo? Tymczasem Jezus daje nam do ręki narzędzie przy pomocy, którego rozwiązanie jest w naszym zasięgu.

„Błogosławieni cisi (dosł. łagodni), albowiem oni posiądą ziemię.” (Mt 5,5)

Natychmiast stawiamy pytanie co to znaczy - być cichym, być łagodnym? Możemy mieć w naszych czasach raczej złe skojarzenia. Wynikają one stąd, że współczesny świat, który wydaje gigantyczne pieniądze na marketing, promocję, reklamę, który uczy wykrzykiwać swoje walory w umiejętnie redagowanych CV, chce wychować nas do przebojowości, a nie do cichości i łagodności. Czy w takim razie ta cnota, ten nawyk do którego zachęca Jezus stracił swoje znaczenie?

Czytaj więcej...

Kaplica Matki Bożej Fatimskiej i Św. Dzieci Fatimskich na Dębowcu.
2017 05 29 kaplica matki bozej fatimskiejDługo zastanawiałem się, co można napisać o Objawieniach Fatimskich. Okrągła, setna rocznica jest godna refleksji. Nie mam także pewności, czy wiem co to są objawienia i czy w ogóle są one potrzebne?

W tej materii, najważniejsza wydaje się wiara. Gdy słyszymy o objawieniach, to mamy zazwyczaj do czynienia z sensacją. W przypadku Fatimy, ten sensacyjny wątek trwa do dziś i trudno się temu dziwić, skoro mowa jest o wojnie, o zamachu na Papieża etc. Wątki polityczne, tajne służby, dynamika wydarzeń, a w tle - Maryja …

Chyba nie o to chodziło Pięknej Pani, gdy zwracała się do dzieci.

Spróbujmy przyjrzeć się Fatimskiemu Orędziu z perspektywy Hiacynty, Łucji i Franciszka – z perspektywy dziecka.

Św. Dzieci Fatimskie spotkały Maryję. Zastanówmy się czy mogły Ją zrozumieć ?

Wydaje się to mało możliwe. Gdy Popatrzmy na ich zdjęcia, to zobaczymy ubogie dzieciaki z Portugalii, w której wówczas panowała prawdziwa nędza.

Czytaj więcej...

2017 04 23 nic sie nie konczy
W Tatrach Zachodnich, na wierzchołku Grzesia stoi krzyż. W Wielką Niedzielę dostrzegłem, że jest to krzyż pasyjny. Od polskiej strony tego nie widać. Od strony słowackiej dostrzec można małą figurkę Jezusa Ukrzyżowanego. Można by powiedzieć, że krzyż ma awers i rewers.

Pytanie, który jest ważniejszy?

Czytaj więcej...

Miałem mieć kiedyś kazanie o myśli św. Tomasza Apostoła. To było w Krakowie, biegłem do kościoła, a po drodze spotkałem ks. prof. Tischnera. Pytam go, co by powiedział na temat św. Tomasza. Odchrząknął i mówi: „Lucek, w tej Ewangelii najważniejsze jest słówko »mój«”. Idę sobie dalej i myślę, że rzeczywiście Tischner ma rację. Tomasz nagle dotyka rzeczywistości Zmartwychwstałego i widzi tego, którego zamordowano, żywego. Dotyka jego śmiertelnych ran, a on żyje. On je, a nie musi jeść, przenosi się aktem woli z miejsca na miejsce, jest raz rozpoznawalny, a raz nierozpoznawalny, może być w kilku miejscach na raz… To jest zupełnie inna kategoria bytu. Odlot. I Tomasz mówi: „Pan mój i Bóg mój”. Szatan doskonale wiedział, ze Chrystus zmartwychwstał ale on sam nigdy nie wygeneruje: „mój”. I tu jest istota całego Zmartwychwstania. Absolutnie nowa rzeczywistość, do której właściwie jesteśmy stworzeni, jako istoty duchowo-cielesne. Spotykamy się z tą rzeczywistością i tworzymy relację przez „mój”. To jest relacja miłości. Można sobie gotować nie wiadomo co, świętować nie wiadomo jak, odpoczywać nie wiadomo w jaki sposób, wyjeżdżać nie wiadomo gdzie, gromadzić się nie wiadomo z kim. I to nie ma żadnego znaczenia, kiedy nie ma tego „mój”.
Ks. Lucjan Bielas

Zapraszamy na dziesiąte wiosenne Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem w dniach od 21 – 23 kwietnia 2017 roku. Program DSA zostanie umieszczony na stronie www.dsarch.pl.

Gościem spotkania będzie prof. Wincenty Kućma, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich rzeźbiarzy. Profesor Wincenty Kućma będzie nam towarzyszył od piątku do niedzieli dzieląc się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem twórcy działającego w przestrzeni i architekturze sakralnej - w miejscach których ramy określa architekt.

Temat:Przebaczenie - wolność od...i wolność do.../Przebaczenie składa się  z kilku istotnych elementów ściśle ze sobą powiązanych -  przebaczenie: Boże, pomiędzy ludźmi i względem samego siebie - a każde z nich nie jest niczym innym jak tylko prośbą o spojrzenie z miłością, które prowadzi do własnego szczęścia i dobra tych, którzy powierzeni są naszej trosce/.

PROGRAM 10 DSA

Czytaj więcej...

Jednym z celów założycieli i członków Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka było czynne włączenie się w procesy konsultacji projektów legislacyjnych. Okres działania Stowarzyszenia – relatywnie niedługi – zbiegł się z ożywionym procesem zmian legislacyjnych w dziedzinie nas interesującej czyli architektury, planowania przestrzennego czy urbanistyki.
Aktywność nasza nie kończyła się na reakcji na zaproszenie – jak w przypadku konsultacji społecznych. Zabieraliśmy także głos protestując – jak w przypadku uchwalonej przez Sejm RP ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Efektem naszej pracy – było kilka pism, które wysłaliśmy do przedstawicieli władzy ustawodawczej jak i wykonawczej. Przedstawiamy je niżej w układzie chronologicznym.

Zostaliśmy też zauważeni, czego efektem było dwukrotne zaproszenie nas do udziału w ubiegłorocznych konsultacjach projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego.

Dodatkowym efektem „dodanym” była możliwość współpracy z aktywnie działającą Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów a zwłaszcza z działającym przy Radzie Zespole ds. Legislacji prowadzonym przez Bożenę Nierodę – wiceprzewodniczącą Rady.
W tym miejscu składamy gorące podziękowania za wiedzę, którą wynieśliśmy z tych cennych dla nas spotkań.

Bóg zapłać.

Maciej Nitka, Przedstawiciel Stowarzyszenia Ar-Ka

Kraków – 28 lutego 2017 r.

Czytaj więcej...

Zmarł duszpasterz wielu pokoleń, wychowawca młodzieży.ksiadz m.malinski
Na zawsze pozostanie w naszej modlitewnej pamięci.

W dniu 24 stycznia - w dniu pogrzebu ś.p. Księdza Mieczysława Malińskiego - kierujemy do Boga głos wdzięczności za Jego obecność wśród nas przez tyle lat. Tym, którzy mają w pamięci Jego niezwykłą postać i działalność - pozostaną na zawsze wspomnienia, przestrogi i rady jakich nam udzielał.

Młodszym - pozostaje ślad zapisany w przestrzeni - tej realnej - w książkach, artykułach i nagraniach oraz wirtualnej - w której Ks. Mieczysław był aktywny do ostatniego dnia. A jest to ślad, który koniecznie należy odnaleźć.

Nie mogło nas zabraknąć wśród żegnających Księdza Mieczysława Malińskiego - na mszy "u Wizytek" i na cmentarzu salwatorskim. 

Na ręce Siostry Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Wizytek złożyliśmy także list, który zamieszczamy poniżej.
List

Już dziś zapraszamy na kolejne Dni Skupienia Architektów, które odbędą się w 2017 roku. Oto terminy i tematy:

10. DSA: 21-23 kwietnia 2017
temat: Przebaczenie - wolność od...i wolność do...

Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” (Łk 11,2-4).

Przebaczenie składa się  z kilku istotnych elementów ściśle ze sobą powiązanych -  przebaczenie: Boże, pomiędzy ludźmi i względem samego siebie, a każde z nich nie jest niczym innym jak tylko prośbą o spojrzenie z miłością, które prowadzi do własnego szczęścia i dobra tych, którzy powierzeni są naszej trosce.


11. DSA: 22-24 września 2017 
temat: Architektura i życie - przestrzeń pracy, handlu i usług.

"Cokolwiek czynicie, z serca róbcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana odbierzecie w zamian dziedzictwo" (Św. Paweł,Kol 3,23–24).

Podczas tegorocznych, wrześniowych DSA pochylaliśmy się nad tematem rodziny idąc za słowami św. Jana Pawła II:
"Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu".

Święta Rodzina, jako najlepszy przykład budowania pozytywnych relacji stały się podstawą naszych rozważań. Zastanawialiśmy się nad tym czy posiadamy umiejętność dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem, ze szczególnym uwzględnieniem życia rodzinnego. Wspomnieliśmy także św. Ritę – patronkę rodziny i przebaczenia - prosząc ją o wstawiennictwo u Boga w naszych osobistych trudnych sprawach.

Nasz duszlasterz ksiądz Lucjan rozpoczął rozważania od przytoczenia słów papieża Franciszka - wypowiedzianych podczas Światowych Dni Młodzieży - nawiązując do Pieśni Magnificat. Zwrócił uwagę na to, żeby tak jak Maryja móc pozytywnie patrzeć w przyszłość, trzeba najpierw pozytywnie spojrzeć na przeszłość swojej rodziny, swojego narodu. Uporządkowanie, przebaczenie, zaakceptowanie tych istotnych, czasem trudnych wydarzeń z przeszłości, dostrzeżenie w nich Bożej Obecności daje z nadzieją i radością spoglądać w przyszłość.
W tym też kontekście, znowu nawiązując do słów papieża Franciszka, przypomnieliśmy sobie o możliwościach jakie daje współpraca i relacje międzypokoleniowe, uświadomienie sobie że niezastąpioną wartością są rozmowy z rodzicami, dziadkami, starszymi z naszych środowisk.

Czytaj więcej...

Być liderem i sługą - jak kształtować swoją osobowość?

Zwyczajni ludzie postrzegają architekta jako wyjątkowego człowieka. Stwórca obdarzył go „dużą głową” i  jeszcze większą wyobraźnią, tworzącą przestrzenie, które następnie wprowadzone w komputer, przelane na papier, opatrzone gigantyczną ilością obliczeń i przeprowadzone przez galaktyczną biurokrację doczekują się realizacji.

I tak zaczyna się proces odziaływania twórcy na tych, którzy w jego dziele żyją, modlą się, pracują, uczą się, odpoczywają. Tworzą się w tych przestrzeniach relacje z Bogiem, ze sobą, miedzy sobą. Te przestrzenie mogą owe relacje ułatwiać, albo utrudniać.

To proste rozważanie prowadzi do równie prostych wniosków:

1. Architekt ma swoją godność wynikającą ze współpracy z Bogiem Stwórcą.

2. Współpracując ze Stwórcą ma gigantyczne możliwości.

3. I równie wielką odpowiedzialność.

 

Czytaj więcej...